Ffynnon pob llwyddiant - ymdrech
  • Glan Llyn

  • Dosbarth Derbyn

  • Cor llwyddiannus yr ysgol

  • Celf a Chrefft Urdd

  • Noson Gemau Urdd

  • Eisteddfod Pen y Bont

  • Genethod Pel Rwyd

Croeso i'n safle we newydd

Newyddion

Dosbarthiadau

Photos

Flickr

Disgyblion

Croeso i Ysgol Gymraeg Morswyn

Mae Ysgol Gymraeg Morswyn yn ysgol hapus a chartrefol ble mae pob plentyn yn cael cyfle i gyrraedd ei botensial ym myd academaidd ac yn gymdeithasol.

GOSOD SAFONAU UCHEL

Mae pwyslais ar ansawdd a safonau uchel, mewn gwaith ac ymddygiad ac fel canlyniad rhoddir y cyfle gorau posibl i'n disgyblion ar gyfer y dyfodol. 

Newyddion

Neuadd y Farchnad

Aeth Jessie a Sean i gynrychioli'r ysgol yn diwrnod agored Neuadd y Farchnad yng Nghaergybi heddiw. Mae'r safle yn cael ei drin ac yn agor yn Haf 2018. Cawsant weld y gwaith sy'n cael ei wneud a hefyd cyfle i drio rhai o dechnegau sydd yn cael eu defnyddio yno wrth drin y to a hefyd gwaith saer maen. Diolch i Catherine o Fenter Treflun Caergybi am y gwahoddiad. Mwy o luniau a fideos wrth bwyso ar y botwm
Darllen Mwy..

Bingo Urdd Blwyddyn 2 a 3

13/9/17 Roedd pawb wnaeth aros i glwb yr Urdd heno wedi mwynhau chwarae BINGO ! Da iawn i Kelsie a Beca am ennill y mwyaf o wobrau ar y
Darllen Mwy..