Croeso i’n safle we newydd

Newyddion

Dosbarthiadau

Flickr

Cysylltu

Croeso i Ysgol Gymraeg Morswyn

Mae Ysgol Gymraeg Morswyn yn ysgol hapus a chartrefol ble mae pob plentyn yn cael cyfle i gyrraedd ei botensial ym myd academaidd ac yn gymdeithasol.

Gosod Safonau Uchel

Mae pwyslais ar ansawdd a safonau uchel, mewn gwaith ac ymddygiad ac fel canlyniad rhoddir y cyfle gorau posibl i’n disgyblion ar gyfer y dyfodol.