About Us

Morswyn School is a County Primary School near the center of the port town of Holyhead. The school is lead by our headteacher Mr Medwyn Roberts. We as a school welcome you to our website.

How Did The School Get It’s Name?

The school was named after Samuel Jonathan Griffith (Morswyn). He was known for his famous Hymn ‘CRAIG YR OESOEDD’ See right column.

Morswyn married Jane Elin Thomas from Kingsland. They made their home at number seven Kingsland. Both their children died very young, Ifan Huw (1877 – 80) and Jane Elin (1882).

Morswyn himself died a young man on August 10th 1893 and was put to rest at Maes Hyfryd Cemetery.

Morswyn’s grave has been repaired during the summer of 2017 and the school choir recorded an item there for S4C’s television programme HENO.

Craig yr Oesoedd

Arglwydd Iesu, arwain f’enaid
At y Graig sydd uwch na mi,
Craig safadwy mwn tymhestloedd,
Craig a ddeil yng ngrym y lli;
Llechu wnaf yng Nghraig yr Oesoedd,
Deued dilyw, deued tân,
A phan chwalo’r grëadigaeth,
Craig yr Oesoedd fydd fy nghân.

Pan fo creigiau’r byd yn rhwygo
Yn rhyferthwy’r farn a ddaw,
Stormydd creulon arna’i’n curo-
Cedyrn fyrdd o’m cylch mewn braw,
Craig yr Oesoedd ddeil pryd hynny,
Yn y dyfroedd, yn y tân :
Draw ar gefnfor tragwyddoldeb
Craig yr Oesoedd fydd fy nghân.

Samuel Jonathan Griffiths
(Morswyn)