Amddiffyn plant

Cofiwch os oes gennych bryder neu unrhyw gonsyrn am blentyn o fewn yr ysgol yna gallwch gysylltu a mi, Mr Medwyn Roberts (Pennaeth) unrhyw dro fel yr athro penodedig Amddiffyn Plant yr Ysgol neu Mrs Elaine Magee, Llywodraethwraig penodedig a gofal Amddiffyn Plant. Manylion cyswllt Mrs Magee, Dawns yr Haul, The Rise, Bae Trearddur. Rhif ffon i gael wrth gysylltu a’r ysgol.

Diolch
Mr Medwyn Roberts
Pennaeth