Bedd Morswyn

Aeth cor yr ysgol at fedd Morswyn sydd wedi cael ei drin i recordio eitem ar gyfer y rhaglen HENO ar S4C !

Roedd pawb wrth eu bodd yn cael cyfarfod ELIN FFLUR wrth wneud yr eitem. Roedd y cor wedi canu emyn enwog Morswyn sef Craig yr oesoedd.

Diolch i bawb wnaeth gefnogi ar y prynhawn heulog ym Mynwent Maeshyfryd.

Mwy o luniau fideo o’r plant yn canu wrth bwyso ar y botwm lluniau.