Blwyddyn 0 a 1

Athrawes dosbarth yw Mrs Heddwen Williams.

Cymhorthydd

  • Mrs Louise Evans
  • Mrs Enid Bulkeley – Price