Blwyddyn 5 a 6

Athro dosbarth yw Mr Siôn Glyn Pritchard.

Cymhorthydd