Gwaith i’r plant

Gwaith i’r plant 20/4/20 ymlaen 16/04/20At Rieni a phlant Ysgol Gymraeg Morswyn Gobeithio eich bod i gyd yn iawn. Mae’r gwyliau Pasg bron a gorffen ac o Ddydd Llun ymlaen (20/4/20) byddwn yn dechrau addysgu o bell – profiad newydd … Read More

Llythyr pwysig !

Llythyr pwysig ! Annwyl riant/warcheidwad, Rydych wedi eich adnabod fel rhiant/gwarcheidwad sydd â hawl i dderbyn gofal plant am ddim yn ein hysgolion oherwydd y Pandemig Covid-19. Yn ystod gwyliau’r Pasg, mae Gwasanaeth Dysgu Cyngor Sir Ynys Môn wedi bod … Read More

Cinio am ddim

Prydau Ysgol Am Ddim – Covid 19 O’r 27/04/2020 bydd gan rieni plant sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim yr hawl i dderbyn taliad o £19.50 ar gyfer pob plentyn cymwys, drwy drosglwyddiad cyfrif banc. Bydd taliadau yn cael … Read More

Pel rwyd

Pel rwyd Mae tim yr ysgol wedi dod yn bencampwyr Ysgolion Môn. Enillwyd twrnament ysgolion y Sir yn Plas Arthur yn ddiweddar. Enillwyd y tair gem grwp 8-0, 4-3 a 7-0 ! Yn y rownd gyn derfynol enillwyd o 7-0 … Read More

1 3 4 5 6