Prydau Ysgol Am Ddim – Covid 19

O’r 27/04/2020 bydd gan rieni plant sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim yr hawl i dderbyn taliad o £19.50 ar gyfer pob plentyn cymwys, drwy drosglwyddiad cyfrif banc.

Bydd taliadau yn cael eu gwneud yn wythnosol ac yn disodli’r system pecynnau cinio dyddiol.

Er mwyn hawlio, cwblhewch y ffurflen ar-lein isod neu ffoniwch ein llinell gymorth ar 01248 752 392 sy’n agored rhwng 9-5 bob dydd.

https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Ysgolion-a-dysgu/Prydau-Ysgol-Am-Ddim-Covid-19.aspx

Sylwer bod rhaid cwblhau’r ffurflen yn llawn cyn 20/04/20 i sicrhau taliadau.

Am fwy o wybodaeth, cyngor neu gymorth neu yn poeni am blentyn cysylltwch hefo
Teulu Môn : 01248 725888