Ffynnon pob llwyddiant - ymdrech

Meithrin a Derbyn

Athrawes dosbarth yw Mrs Carys Evans.

Cymorthyddion

  • Mrs Delyth Jones
  • Miss Elen Williams
  • Miss Katie Delahay

Derbyn

Derbyn

Meithirn Bore

Meithirn Bore

Meithirn Pnawn

Meithirn Pnawn