Ffynnon pob llwyddiant - ymdrech

Bingo Urdd Blwyddyn 2 a 3

13/9/17

Roedd pawb wnaeth aros i glwb yr Urdd heno wedi mwynhau chwarae BINGO ! Da iawn i Kelsie a Beca am ennill y mwyaf o wobrau ar y noson!

b 

b