Ffynnon pob llwyddiant - ymdrech

D U CONSTRUCTION

Daeth Mr Mark Blackwell ac un o’i gyd weithwyr Keenan o gwmni Adeiladu D U Construction i’r ysgol yn ddiweddar i roi sgwrs i’r plant ar ddiogelwch wrth safleoedd adeiladu. Roedd pawb o’r plant wedi mwynhau’r sgwrs gan ddysgu llawer am sut i fod yn ddiogel gan fod y cwmni yn brysur yma yng Nghaergybi yn trin ac atgyweitio llawer o dai.

Roedd y plant wedi mwynhau yn arbennig y ffilm a hefyd y cyfle i wisgo i fyny yn ddiogel fel petai nhw yn gweithio i’r cwmni ! Diolch arbennig i Mark a Keennan am eu amser ac yn arbennig i’r cwmni am eu rhodd hael iawn i’r ysgol tuag at gostau teithio i’r Eisteddfod yr Urdd yn ddiweddar i Pen y Bont. Daeth y cor yn ail drwy Gymru yn yr Eisteddfod a mae pawb yn yr ysgol yn falch iawn ohonynt. 

du

du

01407 762 784

info@duconstructionltd.co.uk

DU Construction Ltd, Block F, Parc Penrhos,
Caergybi, Ynys Mon, LL65 2FD

http://www.duconstructionltd.co.uk/