Ffynnon pob llwyddiant - ymdrech

Eisteddfod yr Urdd PenyBont

Pawb wedi mwynhau Eisteddfod Yr Urdd yn Pen - y - Bont ar Ogwr, Cor wedi dod yn AIL DRWY GYMRU ! Da iawn hefyd i bawb arall wnaeth gystadlu o'r ysgol.

Diolch arbennig i'r teuluoedd am eu cefnogaeth gwych ar y trip.

eist

r

p

ururur