Ffynnon pob llwyddiant - ymdrech

GEMAU TAI Pel Rwyd

Diwedd y tymor fe fu rhai o blant blwyddyn 4, 5 a 6 yn chwarae gemau tai Pel Rwyd.

Llongyfarchiadau i bawb oedd yn ty Garan am ennill y flwyddyn yma a da iawn i bawb am chwarae'n wych. Da iawn i Olivia, Maycey, Ellie a Dakota am osod safon o chwarae arbennig o dda drwy'r flwyddyn fel genethod Blwyddyn 6. Cofiwch i barhau i chwarae pel rwyd yn Ysgol Uwchradd Bodedern !

Dyma pawb ar y diwedd !

Mwy o luniau wrth bwyso ar y botwm lluniau.

pr

prprpr