Ffynnon pob llwyddiant - ymdrech

Cor yr ysgol

LLONGYFARCHIADAU MAWR I GOR YR YSGOL a ddaeth yn GYNTAF yng Nghystadleuaeth COR MAWL a hefyd yn AIL drwy Gymru yn Eisteddfod PENYBONT yn Haf 2017.

Daeth cor yr ysgol hefyd yn drydydd yn Eisteddfod Caerffili diwedd mis Mai 2015.

c

mr urdd

c

cor