Ffynnon pob llwyddiant - ymdrech

Cyngor Ysgol

Mae'r ysgol yn cynnwys dau ddisgybl o bob Blwyddyn ysgol o Blwyddyn 2 - 6 ar y Cyngor. Mae'nt yn cyfarfod yn rheolaidd i roi llais i'r disgyblion o fewn yr ysgol. Mae'r Cyngor yn trafod amrywiaeth eang o agweddau sy'n bwysig i'r disgyblion. 

Mae ein Cyngor ni yn rhoi llais y plentyn yn ganolbwynt i ddysgu a bywyd yr ysgol. Rydym yn credu bod safon dysgu yn gwella pan fo llais y plentyn yn cael ei gynnwys. Mae rhoi rheolaeth i'r disgyblion dros agweddau o'u dysgu yn arwain at lawer iawn mwy o weithredu effeithiol.

Cadeirydd y Cyngor - Kaine (Blwyddyn 6)

Ysgrifennydd - Alisa (Blwyddyn 6)

Trysorydd - Imogen (Blwyddyn 5)