Ffynnon pob llwyddiant - ymdrech

Teulu Magee

Mae pump o fechgyn yn y teulu Magee, Paul, Mathew, James, Sean a Daniel. Dyma hysbyseb eu grwp ac ambell i fideo. Cobeithio y gwnewch chi fwynhau.

Cofiwch eu bod ar gael i berfformio mewn nifer fawr o achlysuron a mae canmoliaeth MAWR i'w perfformiadau a'u cerddoriaeth. Mae Paul a Mathew yn y brifysgol erbyn hyn a James yn Ysgol Uwchradd Bodedern. Y tri ohonynt yn gyn ddisgyblion o Ysgol Gymraeg Morswyn ble mae Sean a Daniel dal yn ddisgyblion. 

pamffled