Ffynnon pob llwyddiant - ymdrech

Urdd

Mae disgyblion o Blwyddyn 2 - 6 yn cael eu annog i ymuno a'r Urdd. Mae gennym glwb wythnosol ar ôl ysgol ar gyfer yr Urdd, fel arfer bob Nos Fercher 3:30 – 4:30 o'r gloch.

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn ystod y flwyddyn yn cynnwys Eisteddfod, Celf a chrefft, cystadleuthau chwaraeon yn cynnwys nofio, pel droed, rygbi, disco, bingo, nosweithiau gemau  a hefyd y cyfle i ymweld a Glan Llyn neu Llangrannog.

Mae cor yr ysgol a'r ensemble offerynnol wedi ennill yn Eisteddfod Sir yr Urdd ar 21 Mawrth a felly yn cael cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Caerffili !

Da iawn i bawb !

Fe wnaeth yr ysgol ennill 20 gwobr yng nghystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd. Llawer o ddiolch i Miss Cowap, Anti Enid ac Anti Helen a weithiodd ac arweiniodd y clwb Celf a Chrefft ar ôl ysgol.

noson o hwyl 1noson o hwyl 2