Dyddiadau Tymor

Tymor Ysgol

 • Hydref 2020
 • 2 Medi 2020 – 18 Rhagfyr 2020
 • Gwanwyn 2021
 • 4 Ionawr 2021 – 26 Mawrth 2021
 • Haf 202
 • 12 Ebrill 2021 – 20 Gorffennaf 2021

Gwyliau

 • 26 Hydref 2020 – 30 Hydref (Hanner Tymor)
 • 21 Rhagfyr 2020 – 1 Ionawr 2021 (Gwyliau Nadolig)
 • 15 – 19 Chwefror 2021 (Hanner Tymor)
 • 29 Mawrth – 9 Ebrill 2021 (Gwyliau Pasg)
 • 3 Mai 2021 (Calan Mai)
 • 31 Mai – 4 Mehefin 2021 (Hanner Tymor)
 • Cau am wyliau haf 2021 16 Gorffennaf

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ar ddydd Mercher, 1af o Fedi, 2021 i athrawon, ac ar ddydd Iau, 2il o Fedi i ddisgyblion.