Dyddiadau Tymor

Tymor Ysgol

 • Hydref 2021
 • 1 Medi 2021 – 22 Rhagfyr 2021
 • Gwanwyn 2022
 • 6 Ionawr 2022 – 8 Ebrill 2022
 • Haf 202
 • 25 Ebrill 2022 – 20 Gorffennaf 2022

Gwyliau

 • 25 Hydref 2021 – 29 Hydref (Hanner Tymor)
 • 23 Rhagfyr 2021 – 5 Ionawr 2022 (Gwyliau Nadolig)
 • 21 – 25 Chwefror 2022 (Hanner Tymor)
 • 11 Ebrill – 22 Ebrill 2022 (Gwyliau Pasg)
 • 2 Mai 2022 (Calan Mai)
 • 30 Mai – 2 Mehefin 2022 (Hanner Tymor)
 • Cau am wyliau haf 20 Gorffennaf 2022

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ar ddydd Mercher, 1af o Fedi, 2021 i athrawon, ac ar ddydd Iau, 2il o Fedi i ddisgyblion.