Llythyr 10/6/20

Dychwelyd i’r Ysgol.

Yn dilyn datganiad Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru yr wythnos diwethaf, heddiw rhyddhawyd canllawiau pellach ar sut i weithredu ‘dychwelyd i’r ysgol’.
Rydym yn cydweithio’n agos ag ysgolion eraill y Dalgylch, ac yn unol ag arweiniad swyddogol y Gwasanaeth Addysg byddwn yn rhyddhau manylion pellach dydd Mercher 17/6/2020.

Diolch,

M Roberts


Medwyn Roberts

Pennaeth