Neuadd y Farchnad

Aeth Jessie a Sean i gynrychioli’r ysgol yn diwrnod agored Neuadd y Farchnad yng Nghaergybi heddiw.

Mae’r safle yn cael ei drin ac yn agor yn Haf 2018. Cawsant weld y gwaith sy’n cael ei wneud a hefyd cyfle i drio rhai o dechnegau sydd yn cael eu defnyddio yno wrth drin y to a hefyd gwaith saer maen.

Diolch i Catherine o Fenter Treflun Caergybi am y gwahoddiad.

Mwy o luniau a fideos wrth bwyso ar y botwm lluniau.