Meithrin (Mrs Evans)

Meithirn (Mrs Evans) Dyma ychydig o wefannau ac apiau defnyddiol. Cofiwch hefyd am y pecyn gwaith sydd wedi dod adref gyda eich plentyn.(Cysylltwch a’r ysgol os nad ydych wedi ei dderbyn eisoes).Here are some useful links and apps. Please don’t … Read More

Gwaith i’r plant

Gwaith i’r plant 20/4/20 ymlaen 16/04/20At Rieni a phlant Ysgol Gymraeg Morswyn Gobeithio eich bod i gyd yn iawn. Mae’r gwyliau Pasg bron a gorffen ac o Ddydd Llun ymlaen (20/4/20) byddwn yn dechrau addysgu o bell – profiad newydd … Read More

Llythyr pwysig !

Llythyr pwysig ! Annwyl riant/warcheidwad, Rydych wedi eich adnabod fel rhiant/gwarcheidwad sydd â hawl i dderbyn gofal plant am ddim yn ein hysgolion oherwydd y Pandemig Covid-19. Yn ystod gwyliau’r Pasg, mae Gwasanaeth Dysgu Cyngor Sir Ynys Môn wedi bod … Read More

1 2