Llythyr 10/6/20

Llythyr 10/6/20 Dychwelyd i’r Ysgol. Yn dilyn datganiad Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru yr wythnos diwethaf, heddiw rhyddhawyd canllawiau pellach ar sut i weithredu ‘dychwelyd i’r ysgol’.Rydym yn cydweithio’n agos ag ysgolion eraill y Dalgylch, ac yn unol ag arweiniad swyddogol … Read More

Llythyr 5/6/20

Llythyr 5/6/20 Annwyl Rieni / Gwarchodwyr, “Dod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a Mis Medi”. Brynhawn ddydd Mercher, 03/06/2020, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, fanylion y cam nesaf i ysgolion yng Nghymru, gan … Read More

Meithrin (Mrs Evans)

Meithirn (Mrs Evans) Dyma ychydig o wefannau ac apiau defnyddiol. Cofiwch hefyd am y pecyn gwaith sydd wedi dod adref gyda eich plentyn.(Cysylltwch a’r ysgol os nad ydych wedi ei dderbyn eisoes).Here are some useful links and apps. Please don’t … Read More

1 2 3 4 5 6