Nursery (Mrs Evans)

Dyma ychydig o wefannau ac apiau defnyddiol. Cofiwch hefyd am y pecyn gwaith sydd wedi dod adref gyda eich plentyn.
(Cysylltwch a’r ysgol os nad ydych wedi ei dderbyn eisoes).
Here are some useful links and apps. Please don’t forget about the work pack your children took home from school.
(Contact the school if you haven’t receieved the pack).

Os oes unrhyw gwestiwn neu bryder cysylltwch a’r athrawes ddosbarth (Mrs Evans) drwy’r e-bost canlynol:
If you have any questions or concerns, contact the teacher (Mrs Evans) on the following email:

Gwefannau defnyddiol / Links to useful websites:
Cyw: https://cyw.cymru

Youtube – Caru Canu: https://www.youtube.com/results?search_query=caru+canu

Youtube – Atebol Amser Stori – https://www.youtube.com/results?search_query=atebol+amser+stori

Youtube – Caneuon ffurfio llythrennau Tric a Chlic: https://www.youtube.com/results?search_query=tric+a+chlic+caneuon+ffurfio