Pel rwyd

Mae tim yr ysgol wedi dod yn bencampwyr Ysgolion Môn. Enillwyd twrnament ysgolion y Sir yn Plas Arthur yn ddiweddar. Enillwyd y tair gem grwp 8-0, 4-3 a 7-0 ! Yn y rownd gyn derfynol enillwyd o 7-0 ac yn y rownd derfynol enillwyd Ysgol Llanfairpwll am yr ail waith o 4-3 !

Llongyfarchiadau mawr i Kady, Millie, Neve, Esther, Sophie E, Lucas, Sam, Elsa a Kelsie am chwarae’n wych.