Teulu Magee

Mae pump o fechgyn yn y teulu Magee, Paul, Mathew, James, Sean a Daniel. Dyma hysbyseb eu grwp ac ambell i fideo. Cobeithio y gwnewch chi fwynhau.

Cofiwch eu bod ar gael i berfformio mewn nifer fawr o achlysuron a mae canmoliaeth MAWR i’w perfformiadau a’u cerddoriaeth. Mae Paul yn athro yn Ysgol Uwchradd Bodedern erbyn hyn a Mathew yn y brifysgol. Mae James a Sean yn ddisgyblion yn Ysgol Uwchradd Bodedern ac y pedwar ohonynt yn gyn ddisgyblion o Ysgol Gymraeg Morswyn ble mae Daniel dal yn ddisgyblion. 

Dyma nhw’n perfformio yn stryd Caergybi i ymwelwyr o America !