Urdd

Mae disgyblion o Blwyddyn 2 – 6 yn cael eu annog i ymuno a’r Urdd. Mae gennym glwb wythnosol ar ôl ysgol ar gyfer yr Urdd, fel arfer bob Nos Fercher 3:30 – 4:30 o’r gloch.

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn ystod y flwyddyn yn cynnwys Eisteddfod, Celf a chrefft, cystadleuthau chwaraeon yn cynnwys nofio, pel droed, rygbi, disco, bingo, nosweithiau gemau  a hefyd y cyfle i ymweld a Glan Llyn neu Llangrannog.

Noson cwis Urdd Bl 2 a 3
GIG Urdd yn Ysgol Uwchradd Bodedern
Tim Pel rwyd llwyddiannus yn Nhwrnament yr Urdd
Disgo’r Urdd yn Ysgol Uwchradd Bodedern
Noson Bingo Urdd i Blwyddyn 4, 5 a 6 !
Mabolgampau Talaith Urdd yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn
Penwythnos Glan Llyn !